DƯƠNG LONG THÀNH

Ngày sinh: 20/10/1984

Chức vụ Hội: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – Cụm Trưởng Cụm Sông Tiền – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An

Chức vụ Doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT – Công Ty CP Tập Đoàn BĐS Thắng Lợi

Website: https://thangloigroup.vn/

Địa chỉ Trụ sở: 51 Kinh Dương Vương, P12, Quận 6, TP. HCM

Địa chỉ giao dịch:  L8Thắng Lợi Central Hill, TL 835C, Phước Lợi, Bến Lức Long An

Email: thanhdl@thangloigroup.vn

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Bất động sản

SĐT: 0915999065