MAI VĂN THUẬN

Phó Chủ tịch Hội
Giám đốc Tập đoàn Quốc Tế Á Châu

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Lô F19 đường Kênh Tây, Cụm KCN Đức Hòa Đông,
Đức Hòa Hạ, Tỉnh Long An

Email: maithuan1978@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nón bản hiểm

Điện thoại: 0908264466