PHẠM MINH THÀNH

Phó Chủ tịch Hội
Giám Đốc – Ngân Hàng SHB Hà Nội – CN Long An

Chức vụ: Giám Đốc CN

Địa chỉ: 135-137 Hùng Vương, P2. Tân An

Email: minhthanhpham1006@yahoo.com

Ngành nghề kinh doanh: Tài chính Ngân hàng

Điện thoại: 0985770079