TRẦN QUANG DŨNG

Phó Chủ tịch Hội
Giám đốc Công ty TNHH SX TM Nhựa Cẩm Thành

Chức vụ: Giám đốc

VPĐD: 871 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, TP. HCM
Địa chỉ Nhà máy:  338 Tỉnh Lộ 826, ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Email: dung@camthanh.com.vn

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chuyê cung cấp các sản phẩm nhựa

Điện thoại:  0933808080