NGUYỄN THỊ KIM THOA

Phó Chủ tịch Hội
Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 438/5 Vĩnh Xuân A,Vinh Xuân Hội, Thị trấn Tầm Vu – Huyện Châu Thành – Long An

Email: tthoanguyen1976@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh: Xuất khẩu thanh long và trái cây

Số điện thoại: 0989959967