TRỊNH THẾ SƠN

Phó Chủ tịch Hội
Phó TGĐ Công ty TNHH Hải Sơn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Trung tâm điều hành: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Văn phòng : 624 – 626 Hậu Giang, P.12, Q. 6, TP. HCM

Email: theson0409@gmail.com

Ngành nghề sản xuất: Kinh doanh Bất động sản – Khu công nghiệp

Điện thoại: 0917778899